Összhang Kórus: Minősítő Hangverseny

2012. december 8. (részlet)